Compensa nowe KL

Nowa odsłona ubezpieczenia turystycznego Compensa Voyage.

Poniżej prezentujemy Państwu najważniejsze zmiany i jednocześnie atuty nowego ubezpieczenia:

  1. Oddzielne sumy ubezpieczenia na Koszty leczenia i Assistance

To nie tylko wyższa ochrona ale gwarancja zapewnienia finansowania leczenia niezależnie od kosztów asisstance (transport, repatriacja). Przy wspólnej sumie istnieje duże ryzyko braku środków na powrót do kraju lub leczenie.

  1.  – maksymalna s.u. 200 000 Euro;

Jeżeli wybierzemy np. 200 000 euro na koszty leczenia to automatycznie mamy oddzielne 200 000 euro na Assistance

  1. Nowe klauzule:

Klauzula nr 4 – Skipass – czyli zwrot kosztów niewykorzystanego skipassa lub wypożyczonego sprzętu sportowego;

Klauzula nr 5 – Bezpieczne wypożyczenie – dla tych, co wypożyczają samochód za granicą – mogą wykupić swój udział własny jeżeli przydarzy się kolizja;

Klauzula nr 6 – Zwrot kosztów leczenia na terenie RP po nw;

Klauzula nr 8 – Ubezpieczenie dla obcokrajowca na terenie RP – Klauzula zmienia zakres określony w OWU na Koszty leczenia i assistance. Polisa może być wystawiona na 90, 180, lub 360 dni. Suma ubezpieczenia wynosi 35 000 euro – zwrot kosztów leczenia i repatriacja; w zakresie -praca fizyczna.

  1. Tylko jeden zakres Assistance
  2. Koszty poszukiwania i ratownictwa są pokrywane do wysokości sumy ubezpieczenia wskazanej na Assistance
  3. W zakresie dla wszystkich Ubezpieczonych są: choroby przewlekłe, praca umysłowa, zdarzenia powstałe pod wpływem alkoholu
  4. Możliwość wystawienia polisy krótkoterminowej na 180 dni!
  5. Zniesione formy ubezpieczenia: indywidualne, grupowe, rodzinne – teraz dwa przedziały wiekowe: 0-65 i powyżej 65 lat
  6. Przy Ubezpieczonych nie trzeba podawać miejsca zamieszkania
  7. Rozszerzenie zakresu o sporty ekstremalne lub wyczynowe/zawodowe uprawianie sporty nie wymaga już zgody DUI.

Zapraszamy do kontaktu w celu przedstawienia oferty.