Generali nowe KL

Generali poszerzyło zakres ubezpieczeń turystycznych

ZWROT KOSZTÓW UDZIAŁU WŁASNEGO W WYNAJĘTYM SAMOCHODZIE

Nowe świadczenie „udział własny w wynajętym samochodzie”

Odpowiedzialność obejmuje zwrot kosztów udziału własnego w wynajętym, na podstawie umowy najmu, samochodzie za granicą. Zakresem ubezpieczenia objęty jest zwrot kosztów udziału własnego, do pokrycia których ubezpieczony jest zobowiązany na podstawie pisemnej umowy najmu samochodu. Maksymalna suma ubezpieczenia wynosi 5000 zł.

Ubezpieczenie dostępne jest dla umów ubezpieczenia podroży zagranicznych w strefie Europa i obejmuje zdarzenia powstałe na terytorium państw do niej należących.

ZRÓŻNICOWANIE TARYFY W STREFIE „ŚWIAT”

Wydzielenie Stanów Zjednoczonych ze strefy Świat

Dostępne będą następujące kategorie dla podroży zagranicznych:

a) Strefa Europa – na terytoriach państw europejskich wraz z terytoriami wszystkich krajów położonych w Basenie Morza Śródziemnego i Wysp Kanaryjskich, z wyłączeniem terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i kraju zamieszkania Ubezpieczonego,

b) Strefa Cały Świat – na terytoriach wszystkich państw świata, z wyłączeniem terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i kraju zamieszkania Ubezpieczonego,

c) Strefa Świat bez Stanów Zjednoczonych Ameryki – na terytoriach wszystkich państw świata, z wyłączeniem terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki, Rzeczypospolitej Polskiej i kraju zamieszkania Ubezpieczonego

PEŁNA SUMA UBEZPIECZENIA DLA POSZUKIWAŃ I RATOWNICTWA

Nowe sumy ubezpieczenia dla poszukiwań i ratownictwa

Podwyższenie sum ubezpieczenia dla poszukiwań i ratownictwa do wysokości sumy ubezpieczenia kosztów leczenia.

RAŻĄCE NIEDBALSTWO RÓWNIEŻ W OC

OC – rażące niedbalstwo

Rozszerzenie odpowiedzialności za szkody spowodowane wskutek rażącego niedbalstwa.

1.    OC – rozszerzenie odpowiedzialności za uszkodzenia mienia

Rozszerzenie odpowiedzialności za uszkodzenia mienia w miejscu pobytu podczas wyjazdu na wszystkie kategorie noclegów (dotychczas pensjonaty i hotele).

Zapraszamy do kontaktu w celu przedstawienia oferty.