Gothaer/Wiener: Cztery kąty

Możliwość ubezpieczenia oraz brak zwyżki za drewniane budynki (nie ma dla nas znaczenia czy budynek jestdrewniany czy murowany) –

budynek mieszkalny o podwyższonym ryzyku pożarowym to budynek, którego pokrycie dachowe wykonane jest tylko i wyłącznie z:

papy na odeskowaniu, trzciny, słomy, gontu drewnianego (drewnopochodnego)

Ø Brak limitu prędkości wiatru,

Ø RAŻĄCE NIEDBALSTWO W ZAKRESIE

Ø Wszystkie zdarzenia losowe w zakresie

Ø OC w życiu prywatnym  – odpowiedzialność za wszystkich domowników – bez konieczności ich wypisywania (dotyczy osób wspólnie prowadzących gospodarstwo

Ø Zniszczenie instalacji użytkowych przez gryzonie: myszy, szczury, kuny, lisy, nornice – również zwierzęta należące do nas.

Ø OC szkody zalaniowe bez orzekania o winie – na zasadzie ryzyka czyli „zalałeś” to płacimy

Ø Szeroka definicja szyb – płyty ceramiczne, luksfery, akwaria (w tym osprzęt ), szyby kominkowe, kabiny prysznicowe, płyty indukcyjne, umywalki, miski sedesowe itp.  – lustra nie musza być zamontowane na stałe J

Ø Brak mapki powodziowej (bazujemy na informacji od klienta czy w ostatnich 10 latach miał szkodę powodziową na swojej posesji – czyli w miejscu ubezpieczenia)

Ø Bezpłatny assistance (dodajemy do każdej umowy, w razie wystąpienia szkody pokrywamy koszty natychmiastowej pomocy organizowanej za pośrednictwem CENTRUM ALARMOWEGO polegającej na świadczeniu usług: dekarza, elektryka, hydraulika, murarza, stolarza, szklarza, ślusarza, technika urządzeń grzewczych i klimatyzacyjnych) – limit 600 zł na jedno/wszystkie zdarzenia

Ø Szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu w czasie akcji ratowniczej

Ø Koszty poszukiwania przyczyny szkody – zlokalizowanie i usunięcia awarii i instalacji lub ich części w celu przywrócenia stanu sprzed szkody- limit 5 000 zł na zdarzenie – w okresie 01.06.-30.06.2019 limit zwiększony do 10.000 zł po spełnieniu wymogów odpowiednich zapisów na polisie.

Ø Pokrywamy koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie

Ø obejmujemy ochroną obiekty małej architektury: ogrodzenia, chodniki, baseny, korty, fontanny, lampy ogrodowe, kolektory słoneczne itp.

Ø możliwość ubezpieczenia siłowników do bram od: kradzieży, dewastacji, rozboju

Ø Ochrona dla solarów słonecznych/systemów fotowoltaicznych, turbin wiatrowych i przydomowych oczyszczalni

Ø odpowiedzialność za utracone przedmioty codziennego użytku w wyniku rozboju poza miejscem ubezpieczenia (kradzież torebki, telefonu) – limit 1 000 zł, w tym 500zł na środki pieniężne

Ø możliwość wyboru zakresu ubezpieczenia dostosowanego do potrzeb klienta – pełna ochrona majątku (m.in. zalanie z opadów atmosferycznych, z akwarium);

Ø szeroki zakres ubezpieczenia NNW z rozszerzeniem poza RP; nawet dla osób powyżej 70 lat

Ø OC posiada rozszerzenie o szkody wyrządzone przez konia rekreacyjnego

Ø Ubezpieczenie nagrobków – zdarzenia losowe, napór śniegu, wandalizm, upadek drzewa i dewastacja itd.

Zapraszamy do sprawdzenia oferty ubezpieczenia domu i mieszkania
http://abcfinansowe.pl/kontakt/